Specjalistyczne opakowania dla lodziarni, cukierni i gastronomii

Galago Poland Sp. z o.o.

Polityka prywatności

  1. 1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest „GALAGO POLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stanisławowie adres: Stanisławowo 66, 05-180 Pomiechówek, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000175531, o kapitale zakładowym 240.000,00 zł, REGON: 012634340, NIP: 5341608610.

  2. 2.       Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel 22 785 44 60 adresem e-mail rodo@galago.pl lub na adres do korespondencji: Stanisławowo 66, 05-180 Pomiechówek.

  3. 3.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie, w tym telefonicznie lub drogą elektroniczną.

  4. 4.       Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, podmiotom wykonującym obsługę prawną Administratora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.

  5. 5.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas udzielania odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie. Ewentualne dalsze przetwarzanie może wynikać z innych podstaw prawnych, w szczególności wiązać się z wykonaniem zawartej przez Panią/Pana umowy z Administratorem.

  6. 6.       Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

  7. 7.       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. 8.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

(c) 2014 Galago Poland Sp. z o.o.

OK

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityka prywatności