Certyfikaty potwierdzające jakość opakowań z nadrukiem

Galago Poland Spółka z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem firmy Medac w Polsce. Z uwagi na fakt, że firma Medac stawia klienta w centrum swojej uwagi przyjęcie przez nią systemów zarządzania zgodnych z międzynarodowymi dobrowolnymi standardami było naturalnym krokiem. Galago i Medac nieustanie kładą nacisk na zadowolenie klienta, zaangażowanie w ochronę środowiska i zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron współpracy wspólnie dla osiągnięcia celów firmy.

Certyfikaty dla wyrobów firmy Medac:

ZOBACZ CERTYFIKATY