Sweettargi 2019

nagroda za kubki i łopatki biodegradowalne

 

NAGRODA SPECJALNA W KATEGORII „WYRÓB”: GALAGO POLAND Sp. z o.o.

ZA KUBKI I ŁOPATKI BIODEGRADOWALNE